ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพาดาวมาหาน้อง ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่

กิจกรรมพาดาวมาหาน้อง ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่

34

30 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงันส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ฟุตซอลเยาวชนบ้านใต้คัพครั้งที่ 1

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงันส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ฟุตซอลเยาวชนบ้านใต้คัพครั้งที่ 1

27

30 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงันส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาเปตอง ในรายการ การแข่งขันเปตองเยาวชน เปตองประเภทคู่

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงันส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาเปตอง ในรายการ การแข่งขันเปตองเยาวชน เปตองประเภทคู่

27

30 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
21-23 กุมภาพันธ์  2567  โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงันนำนักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน  ปีการศึกษา 2566

21-23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงันนำนักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน ปีการศึกษา 2566

26

30 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เดินทางไกลลูกเสื้อน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

เดินทางไกลลูกเสื้อน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

26

30 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ปีการศึกษา 2566

กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ปีการศึกษา 2566

30

30 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง

26

30 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นิเทศและให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA)

นิเทศและให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA)

56

4 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในเขตอำเภอเกาะพะงัน(ในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน) วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ. ศาลาประชาคมอำเภอเกาะพะงัน

ประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในเขตอำเภอเกาะพะงัน(ในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน) วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ. ศาลาประชาคมอำเภอเกาะพะงัน

62

2 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ปลูกจิตสำนึก No Gift Policy

ปลูกจิตสำนึก No Gift Policy

51

2 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น แนวทางการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย ณ ศาลาการุณเมตต์ วัดราษฎร์เจริญ

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น แนวทางการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย ณ ศาลาการุณเมตต์ วัดราษฎร์เจริญ

324

15 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ร.ร.เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ร.ร.เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

129

7 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การจัดการคุณภาพน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมดูงานonsite โรงบำบัดน้ำเสีย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่

การจัดการคุณภาพน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมดูงานonsite โรงบำบัดน้ำเสีย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่

326

27 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการต่อต้านยาเสพติด ร.ร.เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

โครงการต่อต้านยาเสพติด ร.ร.เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

135

19 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

117

18 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงการ “ต้อนรับนักท่องเที่ยว เสริมความสุขใจ ประทับใจด้วยศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “

กิจกรรมโครงการ “ต้อนรับนักท่องเที่ยว เสริมความสุขใจ ประทับใจด้วยศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “

272

15 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

118

6 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

118

24 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

120

1 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2565 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ปี 2565

ลงพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2565 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ปี 2565

268

12 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...