ภาพกิจกรรม
21-23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงันนำนักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน ปีการศึกษา 2566
26
30 พฤษภาคม 2567

21-23 กุมภาพันธ์  2567  โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงันนำนักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน  ปีการศึกษา 2566