คณะผู้บริหาร
 • นายอภิชาติ ลิ้มสุวรรณ

  นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน

  โทร 081-8929380

 • นายศุภชัย ศรีทองกุล

  รองนายกเทศมนตรี

  โทร 081-8934366

 • นายตรีวิทย์ จงจิตต์

  รองนายกเทศมนตรี

  โทร 089-6491255

 • นายสิริชัย ฟ้าสิริพร

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

  โทร 081-2733525

 • นายสรเดช ธนวนิชนาม

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

  โทร 081-5359443