ภาพกิจกรรม
โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง
27
30 พฤษภาคม 2567

#โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง
#ขอบคุณคุณครู
#ขอบคุณผู้ปกครอง
🙏
-ขอบคุณไร่เตียวิเศษ
-ขอบคุณผ้ามัดย้อมบ้านในสวน
-ขอบคุณวัดอัมพวัน
-ขอบคุณวัดภูเขาน้อย
🙏🙏🙏🤳ขอบคุณที่ต้อนรับคณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน