ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงันส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ฟุตซอลเยาวชนบ้านใต้คัพครั้งที่ 1
27
30 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงันส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ฟุตซอลเยาวชนบ้านใต้คัพครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับรางวัล ดังนี้
รองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นไม่เกิน 11 ปี
รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นไม่เกิน 13 ปี
รองชนะเลิศอันดับ3 รุ่นไม่เกิน 13 ปี