ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเกาะพะงัน เพื่อนำไปกำจัดในสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะนอกเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
10 เมษายน 2567

56