ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเกาะพะงัน เพื่อนำไปกำจัดในสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะนอกเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
13 มีนาคม 2567

60