เรื่อง : แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้ลงประกาศ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน  
ประกาศเมื่อ 1 ตุลาคม 2563
ดู :  คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์