เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะจัดเก็บจริงในช่วงปี พ.ศ.2563 - 2564

ผู้ลงประกาศ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน  
ประกาศเมื่อ 27 ตุลาคม 2563
ดู :  คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 

ประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ที่จะจัดเก็บจริงในช่วงปี  พ.ศ.2563 - 2564

____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์