เรื่อง : เรื่อง ขอยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

ผู้ลงประกาศ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน  
ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2563
ดู :  คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 

เรื่อง ขอยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์