เรื่อง : ประกาศเรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

ผู้ลงประกาศ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน  
ประกาศเมื่อ 15-06-2563
ดู :  คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 

ประกาศเรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

ประจำปี พ.ศ.2563

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

          - นส3ก-เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

          - ฉ-เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

 
____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์