เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลเกาะพะงัน เรื่อง บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ผู้ลงประกาศ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน  
ประกาศเมื่อ 29-05-2563
ดู :  คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะพะงัน เรื่อง บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามพระราชบัญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

          - แบบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกาศเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภ.ด.ส.3 (โฉนด)

          - แผ่นพับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

          - แบบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (น.ส.3 ก)

          - แบบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (น.ส.3)

 

 

____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์